Otomotiv Ön Düzencisi

Otomotiv Ön Düzencisi Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

13UY0144-3-Otomotiv Ön Düzencisi sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 13UY0144-3-Otomotiv Ön Düzencisi Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

OTOMOTİV ÖN DÜZENCİSİ SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI
 

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzencisi (Seviye-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

2. Zorunlu Birimler

13UY0144-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Ve Kalite

13UY0144-3/A2: Ön Düzen İşlemleri

Seçmeli Birimler

13UY0144-3/B1: Yol testi

13UY0144-3/B2: Tekerlek balansı

Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri

I. Alternatif: A1,A2

II. Alternatif: A1,A2,B1

III. Alternatif: A1,A2,B2

IV. Alternatif: A1,A2,B1,B2

 

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

B1 Yeterlilik birimi sınavına girilebilmesi için adayların ilgili aracı kullanabilmeyi sağlayan resmi belgeye sahip olması gerekmektedir

 

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Öğrenim Belgesi (Diploma)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

 

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

 

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

 

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

 

8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

 

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Gerekli sayıda Araç

Torkmetre

Ön düzen ayar makinası

Pnomatik Mini taşlama

Ön düzen ayar lifti

Fitil tığı (lastik tamir seti)

Sabit balans makinası (Statik)

Kurşun pensesi

Seyyar balans makinası (dinamik)

Kompresör /kurutucu ve ya şartlandırıcılar

Levye

Pnomatik sıkım tabancası

Kerpeten

Lastik sökme takma makinası

Düz, yıldız tornavida seti, küçük el aletleri

Jant düzeltme makinası(yalnız B2 için)

Eğe ve zımba seti

Gerekli özel takımlar ve dokümanlar

Demir Çekiç

Kişisel Koruyucu Donanımlar

 

10. Teorik Sınav:

A1 ölçme ve değerlendirme sınavlarında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 25 soru sorulur, soru başına 1,5 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir.

 

A2 ölçme ve değerlendirme sınavlarında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 20 soru sorulur, soru başına 1,5 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir.

 

 

B1 ve B2 ölçme ve değerlendirme sınavlarında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 10 soru sorulur, soru başına 1,5 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir.

 

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

 

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

 

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

T1

60

25

1,5 dk

A2

Ön Düzen İşlemleri

T1

60

20

1,5 dk

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

Bakım-Onarım ve Ayar

T1

60

10

1,5 dk

B2

Yol Testi

T1

60

10

1,5 dk

11. Performansa Dayalı Sınav:

 

ZORUNLU BİRİMLERDE PERFORMANS SINAVI

 

· 13UY0144-3/A1 P1: Adaya Periyodik bakım ve Arıza işlemleri ilgili bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak, müşteri şikayetleri doğrultusunda periyodik bakımı yapılacak motorlu kara taşıtları kullanılır. Adayının A1 birimine yönelik performansa dayalı sınavı, yeterliliğin Ek A1-2’ sine göre hazırlanmış “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesindeki ifadelerin tamamına göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Adayın Performans sınavından başarı sağlaması için kritikmadımların tamamından başarılı performans göstermei kaydıyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 

· 13UY0144-3/A2 P1: Adaya alt takım kontrolleri ve ön düzen ayarı işlemleri ilgili bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak, müşteri şikayetleri doğrultusunda işlem yapılacak motorlu kara taşıtları kullanılır. Adayının A2 birimine yönelik performansa dayalı sınavı, yeterliliğin Ek A2-2’ sine göre hazırlanmış “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesindeki ifadelerin tamamına göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Adayın Performans sınavından başarı sağlaması için kritikmadımların tamamından başarılı performans göstermei kaydıyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 

SEÇMELİ BİRİMLERDE PERFORMANS SINAVI

 

· 13UY0144-3/B1 P1: Adaya Yol testi ile ilgili olarak bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak; müşteri şikayetleri doğrultusunda arıza tespiti ve onarım sonrası kontrolleri yapılacak motorlu kara taşıtları kullanılır. Adayının B1 birimine yönelik performansa dayalı sınavı, yeterliliğin Ek B1-2’ sine göre hazırlanmış “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesindeki ifadelerin tamamına göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Adayın Performans sınavından başarı sağlaması için kritikmadımların tamamından başarılı performans göstermei kaydıyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 

· 13UY0144-3/B2 P1: Adaya tekerlek balansı ile ilgili olarak bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak; müşteri şikayetleri doğrultusunda işlem yapılacak motorlu kara taşıtları kullanılır. Adayının B2 birimine yönelik performansa dayalı sınavı, yeterliliğin Ek B2-2’ sine göre hazırlanmış “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesindeki ifadelerin tamamına göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Adayın Performans sınavından başarı sağlaması için kritikmadımların tamamından başarılı performans göstermei kaydıyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 

12. Ölçme ve Değerlendirme

· Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Adaylar, 2.2. Seçmeli Birimler bölümünde belirtilen Gruplandırılma Alternatifleri arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

· Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar ilgili birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi , birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Sınavın bölümlerinin birinden başarılı olan fakat teorik bölümünden başarısız olanlar 2 yıl, performans sınavından başarısız olanlar için 1 yıl tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

 

13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

 

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

 

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

11UMS0118-3 Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

 

15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

 

16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

 

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında yapılacak gözetim ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder

 

18. Yeniden Belgelendirme:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

 

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.

 

21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav


Etiketler : Mesleki Yeterlilik Belgesi , Mesleki Yeterlilik , Myk Belge Sorgulama , Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Ustalık Belgesi , Ustalık Belgesi Alma , Ustalık Belgesi Nasıl Alınır ? , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Firmalar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Firmaları , Myk Firmaları , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi Nasıl Alınır , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi , Myk Belgesi Ücretleri , Myk Belgesi Fiyatları , Myk Sorgulama , Myk Belgelendirme , Myk Belgelendirme Fiyatları , Myk Belge Fiyatları , Myk Belge , Myk Sınav Soruları , Myk Ulusal Yeterlilik , Myk Belgesi Sınav Soruları , mesleki yeterlilik belgesi sınav soruları ,

0 212 274 25 50

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ http://www.qameslekiyeterlilik.com/ http://www.tusmer.com.tr/ https://www.brosisenstitu.com/

Alberk QA Technic A.Ş

 Barbaros Mah. Ak Zambak Sok.Varyap Grand Tower

                                                                                      BROSİS Enstitü Belgelendirme Ltd. Şti.
info@brosisenstitu.com

Hoca Ahmet Yesevi Mah. Filibe Sok. No: 23/A  Yeşilyurt/Malatya +90 850 441 1 277

 TÜRKAK tarafından Akreditasyon Numarası AB-0169-P ile akredite edilmiş olan Myk Belgelendirme Ltd. Şti. MYK Yönetim Kurulunun 06.06.2018 tarihli ve 85 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0166 kodu ile yetkilendirilmiştir.

malatya rent a car malatya oto kiralama malatya araç kiralama