NLP UYGULAYICI EĞİTİMİ

NLP UYGULAYICI EĞİTİMİ
Yayın Tarihi : 2023-11-14


NLP UYGULAYICI EĞİTİMİEğitim ve belgelendirme, ulusal ekonomide gelirin artması yoluyla ekonomik büyümeyi, gelir dağılımının daha adaletli olmasını ve toplu­mun iktisadi gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır. Mes­lekî ve teknik eğitim ve belgelendirme, bireysel ve toplumsal açıdan ekono­miye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Amoor (2011), Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi, Meslekî ve teknik eğitim ve belgelendirme in temel amacının ülkenin ve bireyin istihdam açısından beklentilerini uyum­lu hale getirmek olduğunu belirtmiştir. Meslekî ve teknik eğitim ve belgelendirme öğrencileri iyi vatandaş olarak yetiştirmenin yanı sıra esnek bir yapı içinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür verilerek bir üst öğrenime ve iş haya­tına hazırlamayı hedeflemektedir.

 

Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi, Meslekî ve teknik eğitim ve belgelendirmede, bireylere ilgi, yetenek ve mizaç­ları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Meslekî ve teknik eğitim ve belgelendirmede sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağla­yabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine et­kin katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

 

2023 hedefleri ile uyumlu bir sistem oluşturulması için Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi, Meslekî ve teknik eğitim ve belgelendirme ye yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin Ustalık belgesi ve Meslekî Eğitime ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklar ile ailelerini bu doğrultuda yönlen­diren, akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, Meslekî ders içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iş başında eğitim ve belgelendirme olanaklarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası sektör ve kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların alt yapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirildiği, mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve farklı ücret politikalarının uygulandığı, sektörün Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi, Meslekî ve teknik eğitim ve belgelendirme süreçlerinde daha fazla yer aldığı.

 

Sektör lider­leri ile iş birliği imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygulama mode­li olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünle­şik bir yapının kurulması planlanmaktadır.Yurtdışı iş ilanları son zamanlarda sıklıkla aranılan iş ilanlarındandır. Bundan dolayı sizlere yurtdışına işçi gönderen firmaları araştırıp bilgilendirme yazısı yazmaya karar verdik. Yurtdışına işçi götüren Türk firmalarının başında inşaat firmaları gelmektedir. İnşaat firmaları yurtdışında kazandıkları ihaleler kapsamında işçileri üklemizden kendi taşeron firmalarından götürmektedirler. Bu işçi götürmeler kazanılan ihaleye göre değişmektedir. Beyaz yakalı personelin yanında inşaat

 

yurt dışında iş bulmayı kolaylaştıran meslekler

 

*İncelenen ülkeler arasında OECD ve BRICS ülkeleri ile Singapur da vardır.

 

Hong Kong, Brezilya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Singapur'dakiler dışında bütün ortalama ücretler OECD veri tabanından alınmıştır ve 2011 verilerini yansıtır. Başta sayılan ülkelerdeki ücretler ise Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 2012 tarihli bir raporunda yer alan Amerikan doları bazında alım gücü paritesine dayanarak hesaplanmıştır. Bu veriler 2009 yılına aittir. Kişi başına düşen gayrısafi yurt içi hasıla bazındaki alım gücü paritesi rakamları Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır ve 2011 yılına aittir.

 

İktisatçılar farklı ülkelerdeki yaşam standartlarını karşılaştırabilmek için özel olarak uyarlanmış bir döviz kuru kullanır. Burada kullanılan rakamlar da Amerikan doları bazında alım gücü paritesi olarak verilmiştir. Bu şekilde hesaplanan 1 dolar, ABD'de harcanan 1 dolarla eşdeğerdedir. Ancak bir ABD dolarının alım gücü ülkeden ülkeye değişir. Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi,

 

ÖREK KARŞILAŞTIRALAR

 

bu kişiler, 1 ağustos 2012 tarihinden itibaren çalışma ve oturma izni sağlayan “mavi kart’a başvuruda bulunabiliyor. almanya’da bulunan işin yıllık getirisi asgarî 44 bin 800 euro olması gerekiyor. ancak doktor olarak veya fen bilimleri ( matematik-mühendislik) ve bilişim alanında çalışacak kişilerin yıllık kazançları daha düşük olsa da, almanya'ya çalışmak için gitmelerine izin veriliyor. bu kişilerin yıllık asgarî kazancının ise 34 bin 944 euro olması yeterli. mavi kart alan kişilere, 33 ay sonra süresiz oturma müsaadesi anlamına gelen yerleşme izni (niederlassungserlaubnis) veriliyor.

--

 

Burada bahsedilen 44800€ almanya ortalamasının 1.5 katı gibi düşünülüyor. 45000€ luk bir maaşla bile gelinse, kısa süre sonra burada farklı seçenekleri ve bazı riskleri alarak min 58000€ - 65000€, bazı durumlarda 90000€ luk maaş tekliflerini alabiliyorsunuz.

 

Bu bahsettiğim olayı mühendislerin yapmasını tavsiye ederim. zira doktor falan da daha düşük diyor ama adam gibi doktor olarak çalışmak için ağır almanca şartları olduğunu duymuştum ki çekilir çile olmaz o durumda. kısaca açıklamada yazsa bile doktorluk bu meslekler arasında değil. mühendislik bu konuda en üst nokta gibi oluyor.

 

Burada kafa karıştıran şey maaş. deniyor ki ee 50000€ aldık ama zaten 45% si vergiye gitti, e kira da pahalı. geçinemeyiz. öncelikle, kardeşim Türkiye de ne kadar geçinebiliyorsun? ben Türkiye’nin en büyük firmalarından birinde 3 yıl çalıştım. maaş da 3500-4000tl arası bireydi (rakamı tam hatırlamıyorum), ama bir araba alayım dedim, krediler kira faturalar derken ay sonu 300-500tl ler ile oynuyordum, kısacası kendi şartlarımda yaşayamıyordum. şimdi 3500€ civarı bir kazanç ile daha pahalı kirada kalıp, Türkiye’de aldığımın iki katı pahalı arabaya binip, istediğim gibi yiyip içtiğim, Avrupa’yı 25-30€ uçak biletleriyle gezebildiğim, üstüne de 1000€ ya yakın para arttırabildiğim bir hayatı yaşıyorum.

 

 

 

Avustralya - Hemşire

Avustralya'da ihtiyaç duyulan hemşireler arasında ruh sağlığı alanında ve ameliyatlarda çalışan hemşireler var. Ücret yılda 55.617 Avustralya dolarından (57.876 ABD doları) başlıyor.

 

Avustralya ve göç

Avustralya yüksek vasıflı göçmenleri teşvik eden, onları çekmek için puana dayalı bir sistem uygulayan ilk ülkelerdendi. Hükümet kısa süre önce farklı bölgelerin, özellikle de büyük şehirlerin dışında bulunan yerlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik, daha seçici bir göç politikası benimsedi. Daha fazla beceri ve deneyim sahibi, İngilizceyi iyi konuşan ve daha nitelikli meslek sahiplerini seçmek için vize kategorilerinin sayısı yarıya indirildi, puan sistemi gözden geçirildi.

 

Ulusal ücret ortalaması (Alım Gücü Paritesi'ne göre)

böyle olduğu için bu alana yatırım yapmak mantıklı geliyor bana.

 

Belçika - Hemşire

Belçika'nın aradığı hemşireler arasında yaşlıların ve hastaların sıkıntısını azaltmaya yönelik geriatrik ve palyatif bakım hizmetleri sunabilecek, acil koğuşlarında görev yapacak hemşireler var.

 

Belçika ve göç

2000 yılında OECD içindeki en serbest uygulamalardan birini başlatan Belçika, vatandaşlığa erişimi oldukça kolaylaştırdı. Her bölgede ihtiyaç duyulan mesleklerin listesi birleştirilerek ulusal bir liste hazırlanıyor. Bu mesleklerde olanların çalışma ve oturma izni koşulları daha esnek. Düşük vasıflı işlere artık Avrupa Birliği vatandaşları alındığı için, yüksek vasıflı yabancı göçmenler şu anda işe girenlerin çoğunluğunu oluşturuyor.

 

Ulusal ücret ortalaması (Alım Gücü Paritesi'ne göre)

 

Brezilya - Makine mühendisi

Bu meslek dalında işgücü açığı var ancak ayrıntılı bilgi yok.

 

Brezilya ve göç

Brezilya'nın işgücü göçüne yaklaşımını, yabancı işçi almak için Çalışma Bakanlığı'ndan izin alması gereken şirketlerin talepleri belirliyor. Yüksek lisans ya da doktora dereceleri olanların sadece bunu belgelemeleri yetiyor. Son zamanlardaki ekonomik büyüme sırasında Brezilya özellikle mühendislik ve bilişim alanında eleman sıkıntısı çekmeye başladı. Bu özelliklere sahip kişilerin göçünü kolaylaştırmak için, eleman açığı olan mesleklerin listesinin hazırlanması gibi bazı politikalar tartışma aşamasında.

 

Ulusal ücret ortalaması (Alım Gücü Paritesi'ne göre)

Almanya - Bilgisayar uzmanı ve programcısı

Bu meslek dalında işgücü açığı var ancak ayrıntılı bilgi yok.

 

Almanya ve göç

Almanya kendi yerel işgücünü korumak için 1973 yılından beri yabancı işçi istihdamını yasaklamıştı. Ancak mühendislik, bilişim, sağlık gibi alanlardaki vasıflı işçi açığı, hükümeti 2012 yılında AB'nin Mavi Kart uygulamasını başlatmaya yöneltti. AB dışı ülkelerden göçmenlerin işgücü piyasasına girmesi kolaylaştı. Nitelikli işçilerin altı ay süreyle ülkeye girip iş aramasına da izin veriliyor.

 

Ulusal ücret ortalaması (Alım Gücü Paritesi'ne göre)

Hindistan - İnşaat mühendisi

Hintli yetkililere göre, inşaat sektöründe yılda en az altı milyon kişiye, özellikle de teknisyenlere ihtiyaç var.

Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi,

 

Hindistan ve göç

Hindistan dünyaya ve özellikle OECD ülkelerine en fazla vasıflı göçmen ve uluslararası öğrenci gönderen ülkelerden biri. Şimdiye kadar Hindistan hükümeti, yurt dışında yaşayan vasıflı Hint nüfusunu çekmeye ve yerli nüfusun becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarına odaklandı. Ülkde resmi bir işgücü açığı listesi bulunmuyor, ancak sürekli olarak, özellikle de sağlık ve inşaat sektörlerinde vasıflı kişilere ihtiyaç duyuluyor.

 

Ulusal ücret ortalaması (Alım Gücü Paritesi'ne göre)

 

Güney Afrika - Maden ve petrol mühendisi

Bu meslek dalında işgücü açığı var ancak ayrıntılı bilgi yok.

 

Güney Afrika ve göç

Güney Afrika, Afrika kıtasına en fazla yüksek vasıflı işçi göçü veren ülke ve yurtdışında yaşayan vasıflı vatandaşlarıyla ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Hükümet 2002'den bu yana ülkede çalışmak isteyen yüksek vasıflı kişilere karşı bir 'açık kabul politikası' izliyor. Hükümet her yıl ülkeye kabul edeceği göçmenleri seçmek için az bulunan ve hayati önem taşıyan vasıfların bir listesini yapıyor. Göçmenlerin en az beş yıl iş deneyimine sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

 

Ulusal ücret ortalaması (Alım Gücü Paritesi'ne göre)

 

İngiltere - Şef aşçılar Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi,

İngiltere sadece kıdemli şefler arıyor: yönetici aşçılar, baş aşçılar, aşçı yardımcıları ve belli uzmanlıkları olanlar. Bu şef aşçılar için aynı zamanda fast-food veya belli bir isim hakkını almış olan zincirlerde değil, diğer restoranlarda çalışma koşulu getiriliyor.

 

İngiltere ve göç

İngiltere'nin göç sistemini 2010'dan bu yana ihtiyaçlar yönlendirmeye başladı. 2010'da hükümet, yerli işgücünü korumak amacıyla, vasıflı olanlarınki de dahil olmak üzere, net göçü azaltmaya yönelik önlemler aldı. Örneğin yüksek vasıf kategorilerinde (1. ve 2. derece) ülkeye kabul edilenlerin sayısı sınırlandı. 2011'de işgücü talebi olan meslekler listesi daraltıldı. 2012'de işyerleri ve işverenlerden gelen talep üzerine bazı koşullar daha esnek hale getirildi.

 

Ulusal ücret ortalaması (Alım Gücü Paritesi'ne göre)

 

 

dünyanın her yerinde iyi bir yazılım ve istatistik bilgisi size bir ton is kapısı getirebilir. benim şimdiki aklim olsa okuduğum daldan bağımsız olarak eşek gibi yazılım ve istatistik dersi ahirdim. çünkü artık hr ve satış gibi "insan alakalı" isler bile bolca data analizi gerektiriyor. zaten tr'de büyüyen bir insan mesela İngiltere’ye gidip "benim ağzım çok iyi laf yapar" diye is bulamayacağına göre bu tarz yetenekleri edinmek kritik.

Burada aşağıdaki soruların yanıtlarını bulabilirsiniz:

 

Denklik başvurum için hangi belgelere ihtiyacım var?

Belgelerimin Almancaya çevrilmiş olması gerekir mi?

Resmi onaylı kopyalara ihtiyacım var mı?

 

 

Denklik başvurunuz için hangi belgelere ihtiyacınızın olduğu, aşağıdaki sorulara bağlıdır:

Hangi meslek diplomasına sahipsiniz?

Hangi ülkeden geliyorsunuz?

Diplomanızı nereden edindiniz?

Almanya'da nerede çalışmak istiyorsunuz?

Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi,

Ein Dokument „im Original“ sollte amtlich beglaubigt werden.

Onaylı kopyalar ve Almanca çevirileri

Yetkili makamın “asıl” belgeleri talep etmesi halinde, resmi makamdan onaylanmış kopyaları sunmalısınız. Asılları göndermeyin! Çoğu zaman belgelerinizi Almanca çevirisi ile birlikte göndermeniz gerekir. Bunlar resmi olarak görevli veya yeminli çevirmenler tarafından çevrilmiş olmalıdır.

 

Hangi belgelerin daima gerekli olduğu aşağıdaki listede yer almaktadır. Bazı durumlarda ek belgeler gerekebilir. Belgeler genellikle kopya şeklinde sunulmalı veya elektronik olarak iletilmelidir. Bazı durumlarda, yetkili makam resmi makam tarafından onaylanmışkopyalar talep edebilir.

 

Yetkili makamınızdan  hangi belgeleri sunmanız gerektiğini mutlaka öğrenin! Yetkili makamınızdan denklik bulucu aracılığıyla bulabilirsiniz. Veya danışmanlık hizmetinden yararlanın!

 

Diplomanızı ibraz edemiyor musunuz? O zaman yasal olarak düzenlenmemiş meslekler için bir yeterlilik analizi yapabilirsiniz. Bu, izne tabi zanaatta bir ustalık yeterliliği için de geçerlidir. Yasayla düzenlenmiş meslekler için de olanaklar bulunmaktadır. Örn. bir adaptasyon kursuna gidebilir veya bir sınava girebilirsiniz.

 

 

 

Daima gerekenler:

Belge, Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi,

Almanca çeviri

Notlar

Başvuru

Almanca form / Almanca yazma

Hemen hemen tüm yetkili makamlardan denklik başvurusu için özel bir form verilir. Formu doldurup yetkili makama göndermelisiniz.

Almanca olarak şu içeriğe sahip resmi olmayan yazı da yazabilirsiniz: "İşbu dilekçe ile ..... olarak meslek diplomamın denkliğinin yapılması için başvuruyorum."

 

belgesi

Hayır

Kimlik belgesi örneğin Kiril gibi farklı bir alfabe ile yazılmış ise, Latince çeviriye ihtiyacınız olabilir. Evlenerek soyadınız değişmiş ise, ayrıca soyadı değişikliğini örn. Evlilik cüzdanı ile kanıtlamanız gerekir.

Aşağıdaki belgeler kimlik belgesi olarak kabul edilir:

 

Alman kimlik kartı veya pasaport

tüm Avrupa kimlik kartları

uluslararası pasaportlar

elektronik ikamet izni

Gerekirse varış belgesi, oturma izni, geçici izin gibi ikamet belgeleri

Meslek diplomanızın belgesi

 

Evet

Bu, şunlar da olabilir:

 

Diploma belgesi

Mezuniyet sertifikası

Mesleki yeterliliğinizin içeriğinin ve süresinin kanıtı

Evet

Bu, şunlar olabilir:

 

Mesleki eğitim dersleri ve not listelerinin listesi veya Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi,

Staj defteri

Diploma eki

Transkript

 

Çoğu zaman gerekli (varsa):

Belge

Almanca çevirisi

Notlar

Kısa özgeçmiş

Almanca yazma

Özgeçmiş, aşağıdakiler hakkında tablo halinde bir genel bakış sunmalıdır:

 

Öğrenim dalı (meslek eğitimi, akademik eğitim)

Geliştirme eğitimi

Önceki istihdam

Mesleki deneyiminizin belgeleri

Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi,

 

Evet

Bu, şunlar olabilir:

 

Bonservisler

İşçi karneleri

Diğer yetkinlik belgeleri

Evet

Bu, örn. şunlar olabilir:

 

 İleri eğitim sertifikaları

Yeniden bir meslek eğitimi sertifikaları

Önceden yapılan bir başvurunun beyanı

hayır

Daha önce Almanya'da denklik başvurusundaulundunuz mu? O zaman başvuru yaptığını yetkili makamı yazılı olarak açıklamanız gereklidir. Henüz bir başvuruda bulunmadıysanız, bunu da yazılı olarak açıklamanız gereklidir.

 

Almanya'da çalışmak istediğinizin kanıtı

Çoğunlukla evet

Sadece üçüncü ülkelerden.

 

gelen kişiler için. Bu durum örn. aşağıdakiler ile kanıtlanabilir:

 

Çalışmak için giriş vizesi için başvurmak

Potansiyel işverenlerle iletişime geçmek

Planlı serbest meslek için ticari taslak

Zaten Almanya'da yaşıyorsanız, genellikle bir ikamet belgesi yeterlidir.

 

 

 

İşe bağlı olarak gerekli:

Belge

Almancaya çevirisi

Notlar

Sağlık açısından uygunluk belgesi

 

Almanya'dan belge veya çeviri

Aşağıdaki alanlarda düzenlenmiş meslekler için sağlık açısından uygunluk belgesi özellikle şu alanlarda gereklidir:

 

Halk sağlığı

Kamu güvenliği

Sosyal hizmet ve eğitim

Güncel bir tıbbi rapor genellikle gereklidir.

 

 

 

Kişisel açıdan uygunluk/güvenilirlik belgesi

Almanya'dan belge veya çeviri

Aşağıdaki alanlarda yasayla düzenlenmiş meslekler için kişisel açıdan uygunluk belgesi özellikle şu alanlarda gereklidir:

 

Halk sağlığı

Kamu güvenliği

Sosyal hizmet ve eğitim

Mesleki sorumluluk sigortası belgesi

Almanya'dan belge veya çeviri Ustalık belgesi ,Usta öğretici belgesi ,kalfalık belgesi,

Bu belge bazen gerekli olabilir. Bu örneğin, halk sağlığı veya güvenliği alanındaki yasayla düzenlenmiş meslekler ve özellikle Almanya'daki şube için geçerlidir.  Yetkili makam, belirli bir sigorta tutarını kapsayan mesleki sorumluluk sigortası talep edebilir.

 

Bu örn. şunlarla belgelenebilir:

 

Sigorta Poliçesi

Sigorta Sözleşmesi

Belirli bir dil düzeyinde Almanca bilgisi belgesi

Almanya'dan belge veya çeviri

Birçok yasayla düzenlenen meslek için gereklidir. Gerekli dil seviyesi Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi'ne dayanmaktadır.

Bu örn. şunlarla belgelenebilir:

 

Mesleki dil sınavı (akademik tıp meslekleri)

Bir dil okulundan alınan sertifika (örneğin Goethe Enstitüsü'nün Alman Dili diploması)

Bu belgeyi denklik prosedürünün başlamasından sonra da sağlayabilirsiniz. Bazen meslek ruhsatının alınması için belirli bir dil seviyesi gerekli olabilir. O zaman tam denklik almış olmanız ve dil bilginizi belgelemeniz gerekir. Örn. doktor olarak çalışma ruhsatı talebinde bu durum söz konusudur.

 

AB Uygunluk Belgesi

 

Çoğunlukla hayır

Doktorlar, diş hekimleri, veterinerler, eczacılar, hemşireler, ebeler, doğum hemşireleri ve mimarlar için gereklidir. Mesleki yeterliliğinizi kendi ülkeniz AB veya AEA'ya katılmadan önce mi edindiniz? O zaman mesleki yeterliliğinizin otomatik olarak denkliği için bir uygunluk belgesine ihtiyacınız bulunmaktadır. Bunu eğitim aldığınız ülkenizdeki veya en son çalıştığınız ülkedeki yetkili makamdan alabilirsiniz.

 

Eğitim ülkesinde meslekte çalışmaya yetki belgesi

 

Evet

Belirli yasayla düzenlenen meslekler için gereklidir. Belge, eğitim aldığınız ülkede mesleğinizde çalışabileceğinizi onaylar.

Bu belge farklı adlara sahiptir, örn.:

 

Meslek icrası için yetkiye ilişkin AB belgesi

Menşe ülkede istihdam türü ve süresine ilişkin belge

Faaliyet raporu

Nasıl Belge Alırım?

Kalfalık Belgesi ve Ustalık Belgesi almak isteyenlerin yeni denklik yönergesine göre başvuru şartları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 8 05.10.2018 9048

 

 

 

 

KALFALIK / USTALIK SINAV VE BELGELENDİRME GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

YÖNERGE MADDE  6-  (1)  Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık/ustalık sınavlarına  başvuru,  Kalfalık/Ustalık  Sınavı  Başvuru Formu (Ek-1)  ile yapılır.  Sınavlara başvuru yapabilmek için en az 22 yaşını bitirmiş, ilköğretim okulu mezunu veya ortaokul/imam hatip ortaokulu öğrenimini tamamlamış olmak gerekir.

 

1.       YÖNERGE GEÇİCİ MADDE 2-  1996-1997 eğitim öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmiş olanların değerlendirme işlemleri ilkokul diploması ile yapılır. 1996-1997 eğitim öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmeden ayrılmış olup ikinci kademe okur-yazarlık belgesi olanların açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırmaları şartıyla başvuruları kabul edilir.  Bu madde hükmüne göre kalfalık belgesi alanlar,  Kanunun 10 uncu maddesindeki kayıt şartlarını taşımaları hâlinde 12 nci sınıfta mesleki eğitimlerine devam edebilirler.

 

 

 

KALFALIK BELGESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

 

KALFALIK SINAVLARINA GİREREK KALFALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 7- (1) a) Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü veya Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi, (KANUN MADDESİ 35.)

 

YÖNERGE MADDE 7-  (1) b) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan veya yurt dışından alınan belgeler, (KANUN MADDESİ 35.)

 

YÖNERGE MADDE 7-  (1) c) Fiilî askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgeler, ile belgelendirmek suretiyle mesleki eğitim merkezi programı kapsamında bulunan bir meslek alan/dalında öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu Ek-1 Form ile beyan edenler kalfalık sınavlarına alınır. (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

BECERİ SINAVINA GİREREK KALFALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 7-  (1) c)….Bunlardan üçüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi olarak bu belgeye denk yaygın eğitim kurs bitirme belgesine sahip olanlar ilgili alan/dalın kalfalık beceri sınavına alınırlar. (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN KALFALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.    YÖNERGE MADDE 7- (7)  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin Ek-1 Form ile başvurmaları halinde,  elde etmiş oldukları öğrenme kazanımları,  talep edilen kalfalık veya ustalık belgesinin öğrenme kazanımları ile karşılaştırılır. Kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar. (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

DOĞRUDAN KALFALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE  13-  (1) 19/6/1986 tarihinden önce çıraklık okulu diploması alanlara; ilgili alan altındaki bir daldan,  Kanunun 35 inci maddesi kapsamında doğrudan kalfalık belgesi düzenlenir. (KANUN MADDESİ 35.)

 

2.       YÖNERGE MADDE  13-  (4) c) Üçüncü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara, doğrudan kalfalık belgesi, Kanunun 35 inci maddesi kapsamında düzenlenir. (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN KALFALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 8- (12) Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi, belgenin aslının o ülkenin Türkiye'de bulunan konsolosluklarınca veya geldikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca tasdik edilmiş ve noter yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile yapılır.  Bu madde kapsamında başvuru yapanlardan sosyal güvenlik prim dökümü istenmez. (KANUN MADDESİ 35.)

 

2.       YÖNERGE MADDE 13- (6) Yurt dışındaki mesleki eğitim kuruluşlarından kalfalık, kalifiye işçilik veya bunlara eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlara kalfalık belgesi, ustalık belgesi veya buna eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlara da ustalık belgesi Kanunun 35 inci maddesi kapsamında doğrudan verilir. (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

TESK BELGESİ OLANLARIN KALFALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 13- (5) Kanun kapsamına alınmadan önce Bakanlık ve meslek odaları iş birliğiyle verilmiş olan kalfalık ve ustalık belgeleri;  ilgili meslek odalarından alınacak resmi yazı ile doğrulanması halinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamında dengi belgelerle değiştirilir. Meslek odalarının ildeki üst kuruluşları, kapsama alınan meslek dallarında verdikleri belgelerin listelerini, kapsama alma tarihini izleyen 30 gün içinde il millî eğitim müdürlüğüne gönderir. (KANUN MADDESİ 35.)

 

         

 

HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 1 KAPSAMINDA BELGESİ OLANLARIN KALFALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

       1.     YÖNERGE GEÇİCİ MADDE 3-  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-I"              kapsamında Bakan Onayı ile yapılan önceki öğrenmelerin tanınması sınavlarında verilen belgeler,  belge sahibinin Ek-4 Dilekçe ile başvurması halinde                      Kanunun 35 inci maddesi kapsamında dengi belgelerle değiştirilir. (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

 

 

USTALIK BELGESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

 

USTALIK SINAVLARINA GİREREK USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 7- (2) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-1 Formda beyan edip Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü veya Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler ustalık sınavlarına alınırlar.  (KANUN MADDESİ 28/c )

 

2.       YÖNERGE MADDE 7- (3)  Başvuru tarihinde;  mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-1 Formda beyan edip Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü veya Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler öncelikle kalfalık sınavlarına alınırlar.  Bunlardan başarılı olanlar,  kalfalık belgesini almaya hak kazandıkları dönemden sonra açılacak ilk ustalık sınavlarına alınır. (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

USTALIK EĞİTİMİNE DEVAM EDEREK USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 14-  (1)  Bu Yönerge kapsamında kalfalık belgesi alanlar ile daha önce bu belgeye sahip olanlardan,  Kanunun 10 uncu maddesindeki kayıt şartlarını taşıyanlar 12 nci sınıfta mesleki eğitimlerine devam edebilirler. Bunların kayıtları ile başarı durumları Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir. Başarılı olanlara Kanunun 28 inci maddesinin (b) bendi kapsamında ustalık belgesi düzenlenir. (KANUN MADDESİ 28/b.)

 

 

 

USTALIK BELGESİNE SAHİP OLUP AYNI ALANDA FARKLI BİR DALDAN

 

USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 7- (6) Ustalık belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan ustalık sınavına katılmak için Ek-1 Form ile başvuru yapanlar,  fark derslerinin teorik sınavları ile ustalık beceri sınavına alınırlar. (KANUN MADDESİ 35.)

 

      

 

BECERİ SINAVINA GİREREK USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI

 

1.       YÖNERGE MADDE 7- (5) 1986-1987 Eğitim Öğretim yılından itibaren üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olup Ek-1 Form ile başvuru yapanlar,  diplomasında yazılı olan bölüm/alan ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından ustalık beceri sınavlarına alınırlar. (Tablo-1) (KANUN MADDESİ 29.)

 

2.       YÖNERGE MADDE 7- (4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi,  dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi olarak bu belgeye denk yaygın eğitim kurs bitirme belgesine sahip olup Ek-1 Form ile başvuru yapanlar,  ilgili alan/daldan ustalık beceri sınavına alınırlar. (KANUN MADDESİ 35.)

 

3.       YÖNERGE MADDE 13- (4) b) 1985-1986 Eğitim Öğretim yılından sonra ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara, ustalık beceri sınavında başarılı olmaları hâlinde ustalık belgesi, (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 7- (7)  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin Ek-1 Form ile başvurmaları halinde,  elde etmiş oldukları öğrenme kazanımları,  talep edilen kalfalık veya ustalık belgesinin öğrenme kazanımları ile karşılaştırılır. Kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar. (KANUN MADDESİ 35.)

 

    

 

DOĞRUDAN USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

1.       YÖNERGE MADDE 13- (2) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından 1985-1986 eğitim öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara, diplomasında yazılı olan meslekleri ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından bir defaya mahsus olmak üzere Kanunun geçici 1/b-2 maddesi kapsamında doğrudan ustalık belgesi düzenlenir. (Tablo-1) (KANUN MADDESİ GEÇİCİ 1/b2)

 

2.       YÖNERGE MADDE 13- (3) Üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından, alanlarında Bakanlığa bağlı olgunlaşma enstitülerinin iki yıllık kurs programlarından belge alanlara,  almış olduğu kurs belgesi ile ilgili bir daldan Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında doğrudan ustalık belgesi düzenlenir. (KANUN MADDESİ 29.)

 

3.       YÖNERGE MADDE 13- (4) a) Elektrik tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985-1986 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ikinci sınıf yetki belgesi alanlara doğrudan ustalık belgesi, (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

TESK BELGESİ OLANLARIN USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

2.       YÖNERGE MADDE 13- (5) Kanun kapsamına alınmadan önce Bakanlık ve meslek odaları iş birliğiyle verilmiş olan kalfalık ve ustalık belgeleri;  ilgili meslek odalarından alınacak resmi yazı ile doğrulanması halinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamında dengi belgelerle değiştirilir. Meslek odalarının ildeki üst kuruluşları, kapsama alınan meslek dallarında verdikleri belgelerin listelerini, kapsama alma tarihini izleyen 30 gün içinde il millî eğitim müdürlüğüne gönderir. (KANUN MADDESİ 35.)

 

          

 

HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 1 KAPSAMINDA BELGESİ OLANLARIN

 

USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

2.       YÖNERGE GEÇİCİ MADDE 3-  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-I"  kapsamında Bakan Onayı ile yapılan önceki öğrenmelerin tanınması sınavlarında verilen belgeler,  belge sahibinin Ek-4 Dilekçe ile başvurması halinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamında dengi belgelerle değiştirilir. (KANUN MADDESİ 35.)

 

 

 

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

 

3.       YÖNERGE MADDE 8- (12) Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi, belgenin aslının o ülkenin Türkiye'de bulunan konsolosluklarınca veya geldikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca tasdik edilmiş ve noter yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile yapılır.  Bu madde kapsamında başvuru yapanlardan sosyal güvenlik prim dökümü istenmez. (KANUN MADDESİ 35.)

 

4.       YÖNERGE MADDE 13- (6) Yurt dışındaki mesleki eğitim kuruluşlarından kalfalık, kalifiye işçilik veya bunlara eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlara kalfalık belgesi, ustalık belgesi veya buna eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlara da ustalık belgesi Kanunun 35 inci maddesi kapsamında doğrudan verilir. (KANUN MADDESİ 35.)

 

        

 

DAHA ÖNCEDEN DENKLİK BAŞVURUSU YAPAN KİŞİLERİN DURUMU:

 

YÖNERGE GEÇİCİ  MADDE  1-  Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten önce yapılan denklik başvuruları, başvuru sahibinin talebi halinde,  bu Yönerge hükümlerine göre  önceki başvuruda verdiği belgeler üzerinden yeniden değerlendirilir.

 

 

 

 

 

ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNLARININ BELGE EDİNME DURUMU:

 

 

 

OÖKY. MADDE 70/A (2) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır.

 

 

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMELERE İLİŞKİN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

 

              YÖNERGE MADDE 8- (1) Farklı zamanlarda yapılan çalışmalara ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim gün sayıları toplanarak değerlendirilir. Değerlendirmede her 30 gün bir aylık çalışma olarak kabul edilir, ancak mükerrer sigorta primi yatırılması durumunda 30 günü aşan primler dikkate alınmaz. Kamu kurumlarında kadrolu çalışanlardan hizmet cetveli istenir.

 

 

 

(2) Hizmet değerlendirmesinde 18 yaşın altındaki hizmetler göz önünde bulundurulmaz.

 

 

 

(3) Prim döküm belgesinde mesleğin belgelendirilemediği durumlarda, Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi bölümünün işyeri tarafından doldurulup onaylanması halinde beyana göre işlem yapılır.

 

 

 

(4) Bağ-Kur hizmet belgesindeki hizmet süresi ile vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesindeki hizmet süresinin farklı olması halinde, Bağ-Kur hizmet belgesindeki hizmet süresi dikkate alınır. Ancak emekli olduktan sonra kendi namına iş yeri açanların hizmet süresi, vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesine göre hesaplanır.

 

 

 

  (5) Değerlendirme, belgelerin aslı ile yapılır. Hizmet belgesinin aslı olmak kaydıyla öğrenim belgelerinin onaylı örneği geçerli kabul edilir.

 

 

 

  (6) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlarda; öğrenme kazanımlarına dayalı programları tamamlayanlara verilen belgeler, yurt dışından alınan belgeler, fiili askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgeler, ustalık sınavı başvurusuna esas olan çalışmışlık süresinin hesaplanmasında değerlendirilir.

 

 

 

 (7) Mesleki eğitim veya kurs sürelerinin saat olarak belgelendirilmesi istenir.

 

 

 

  (8) Meslek alan/dalı ile ilgili her tür mesleki eğitim ve kurs belgelerinin süreleri toplanarak değerlendirilir. Her 160 saat bir aylık çalışma süresi olarak kabul edilir. Bu şekilde hesaplanacak süre, ustalık sınavı başvurusuna esas olan çalışma süresinden düşülür.

 

 

 

  (9) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar ile kalfalık belgesini Kanunun 16 ncı maddesi hükümlerine göre almış olanların, alanlarında olmak kaydıyla, alan/dal eğitimine devam ederek başardıkları her dönem için altı ay, her sınıf için bir yıl ustalık sınavı başvurusuna esas olan çalışma süresinden düşülür.

 

 

 

 (10) Fiilî askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde yapılan hizmetlerin çalışma süresinden sayılabilmesi için yazılı olarak belgelendirilmesi gerekir. Bu durumda olanlardan sigorta prim belgesi istenmez.

 

 

 

 (11) Ortaöğretim kurumundan mezun olan veya ara sınıflarından ayrılanlar; kalfalık ve ustalık sınavlarında, daha önce başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.

 

 

 

 (12) Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi, belgenin aslının o ülkenin Türkiye'de bulunan konsolosluklarınca veya geldikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca tasdik edilmiş ve noter yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile yapılır. Bu madde kapsamında başvuru yapanlardan sosyal güvenlik prim dökümü istenmez.

 

 

 

(13) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının ilgili alan/daldan kalfalık/ustalık sınavında ölçülen öğrenme kazanımlarıyla karşılaştırılmasına ilişkin tablo, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte hazırlanır.

 

 

 

NOT:

 

1.       SINAV DÖNEMLERİ:

 

 YÖNERGE MADDE 10-  (1)  Kalfalık ve ustalık sınavları, her yıl şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında, il millî eğitim müdürlüklerince il merkezi ve ilçelerde belirlenen okul/kurum veya işletmelerde gerçekleştirilir.

 

 

 

2.       KALFALIK/USTALIK SINAV VE BELGELENDİRME BAŞVURUSU YAPILACAK KURUMLAR:

 

YÖNERGE MADDE 6- (2) Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik başvurusunun mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurum müdürlüklerine sınav döneminin başlangıcından en az bir ay öncesine kadar yapılması gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, bir sonraki sınav dönemi için kabul edilir.

 

YÖNERGE MADDE 6- (3) Başvuru yaptığı halde sınavlara katılmayanlar ile sınavlarda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için yeni sınav döneminden en az bir ay önce dilekçe ile okul/kurum müdürlüğüne başvurmak zorundadır.

 

Yurtdışında İş İmkanı Sağlayan 5 Uluslararası Sertifika

Icon

Burcin Genc

06/07/2023

              

 

Yurtdışında Çalışma İmkanı Sağlayan En iyi 5 Sertifika Programı (2023)

 

 

Global sınırların iş dünyasında yıkılmaya başladığı dijital bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla birçok çalışan artık kendi ülkesinin sınırlarını aşıp daha farklı çalışma koşulları ya da deneyimlerinin arayışı içine girmeye başladı. Peki, bu sadece bir hayal mi? Yurt dışında nasıl iş bulabilirsiniz?

 

Bilişim çağı olarak adlandırılan çağımız, kariyerini yurtdışında sürdürmek isteyen insanlara büyük fırsatlar sunuyor. Ne var ki kimse aradığımız fırsatları altın tepside önümüze sunmuyor.

 

Yurtdışında kariyer yapmak için atılacak ilk adımlar yurtdışında çalışma imkanı sunan meslekleri öğrenmek ve yurtdışında geçerli sertifikalar edinmek.

 

Peki sayısız global sertifikalı kurs içinden, kariyer seçiminiz için en uygun uluslararası geçerli sertifikalar hangileri? Ya da hangi alandaki uluslararası sertifika programları yurtdışında kariyer gelişimi hedefinizi destekliyor?

 

Yurt dışında çalışmak için sahip olmanız gereken uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ve tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik. İşte becerilerinizi ve yeterliliklerinizi her çapta global şirkete kolaylıkla ispatlamanızı sağlayacak en iyi uluslararası geçerli mesleki sertifikalar:

 

 

 

1. UX Tasarımı- Google UX Tasarımı Profesyonel Sertifika Programı

 

 

Dijital dünya tüm hızıyla büyümeye devam ettikçe, şirketler kullanıcı deneyimi tasarımının (UX Design) artık bir zorunluluk olduğunu görüyorlar. Tam da bu nedenle web siteleri, akıllı saatler, mobil uygulamalar ve hatta fiziksel ürünler için insanların gündelik yaşantılarını kolaylaştıran tasarımlar yapan UX tasarımı artık oldukça talep gören bir iş alanı.

 

Türkiye’de bu konuda derinlemesine eğitim veren resmi bir lisans / yüksek lisans eğitimi bulunmuyor.

 

Neyse ki Google’ın 3-6 ay süren UX Tasarımı Sertifika Programı bu konudaki boşluğu dolduran ve uluslararası geçerli sertifika veren kurslardan biri. Peki Google gibi öncü bir markanın uluslararası akreditasyona sahip sertifika programını tamamladıktan sonra tasarım sürecine dair neler öğreneceksiniz?

 

Kullanıcılarla empati kurmayı

Sorunlu noktaları tanımlamayı

Çözümler tasarlamayı

Şema ve prototip oluşturmayı

Tasarımları test ve revize etmeyi

Kağıt üzerinde ve Figma ile Adobe XD gibi dijital araçlar üzerinde tasarımlar yapma fırsatı bulacağınız UX Tasarımı Sertifika Programı’nın sonunda üç adet tamamlanmış UX tasarımına sahip olacaksınız. Bu da demek oluyor ki Google’ın uluslararası onaylı sertifika programı ile oldukça profesyonel bir portfolyonuz olacak ve Google, Walmart, Best Buy ve Astreya gibi 130’un üzerinde ABD’li şirkete doğrudan iş başvurusunda bulunabileceksiniz.

 

Toplamı 200 saatlik 7 ayrı kurstan oluşan sertifika programı 3-6 ay sürüyor. Kayıt ise, ilk 1 haftalık deneme süresinden sonra $49/aylık* olarak ücretlendiriliyor. Ayrıca kayıt olduğunuz süre boyunca Coursera üzerindeki diğer uzmanlık programlarına da kayıt olma hakkına sahip oluyorsunuz.

 

*Ücretlendirme Temmuz 2023 itibariyle geçerlidir. Güncel ücretlendirme için lütfen web sitesini ziyaret edin.

 

 

 

2. Dijital Pazarlama- Digital Marketing Institute Sertifikasyonu

 

 

Birçok meslek grubunun aksine, dijital pazarlama (digital marketing) alanında uluslararası bir kariyer edinmek için üniversiteye gidip yıllarca eğitim almanız gerekmiyor.

 

Yetkinliğinizi artıracak ve CV’nizi etkileyici kılacak kaliteli bir eğitim programına katılmak ve güvenilir uluslararası sertifikalar edinmek, bir dijital pazarlamacı olarak yurtdışında iş bulma imkanı yaratacak ve global firmalarla çalışmanızın önünü açacaktır.

 

Dijital pazarlama dünyasının uluslararası geçerliliğe sahip tek sertifika programı olan Digital Marketing Institute(DMI) Sertifikaları’nın Türkiye’deki tek temsilcisi olan NBT Growth Academy olarak, tüm dünyada geçerli en iyi sertifika programları için sizlere destek oluyoruz.

 

Peki ama hangi program sizin için en uygun? DMI’ın uluslararası geçerli sertifika programları üçe ayrılıyor:

 

1. DMI PRO: Temel dijital pazarlama kavramlarını kapsamlı bir şekilde ele alan ve Google Ads, SEO, Sosyal Medya Pazarlaması, İçerik Pazarlaması gibi kritik başlıklarda pratik yapma şansına sahip olacağınız 30 saatlik programın ücreti 17.500 TL’dir*.

 

2. DMI EXPERT: Dijital strateji & planlama, e-ticaret, Sosyal Medya Pazarlaması gibi konularda derinleşme imkanı bulacağınız lisansüstü sertifikasyon programı, interaktif ve uygulamalı kurs modülleriyle fark yaratıyor.

 

DMI Dijital Pazarlama Yüksek Lisans Diploması, İskoç Yeterlilik Kurumu (SQA) tarafından SCQF Seviye 11'de (EQF Seviye 7'ye eşdeğer) onaylanmış ve kredi notu verilmiştir. Sertifikasyon ücreti 85.000 TL’dir*.

 

3. DMI SPECIALIST: Sosyal Medya Pazarlaması Uzmanlık Sertifikası, Arama Motoru Pazarlaması Uzmanlığı Sertifikası, Dijital Strateji ve Planlama Uzmanlığı Sertifikası gibi üç ayrı programın mevcut olduğu DMI Specialist sertifikasyonlarının ücreti 17.500 TL’dir*.

 

DMI’ın uluslararası geçerliliği olan sertifika programları ne açıdan fark yaratıyor?

 

Global Geçerlilik: Dünyada 135+ ülkede ve 55.000’den fazla üyesiyle uluslararası standardı belirleyen DMI, akreditasyonu ile fark yaratıyor: Microsoft, Hubspot, Facebook, LinkedIn, Google gibi lider firmalardan oluşan Danışman Kurulu ile ortak hazırladıkları eğitim içerikleri sonunda alacağınız sertifika, yurtdışı kariyeri açısından eşsiz bir olanak sunuyor.

Pratik Tecrübe: Piyasadaki birçok dijital pazarlama kurs ve sertifika programı yalnızca teorik bilgiler sağlıyor. Fakat teorik bilgi pratikte gerçeklik kazanır. DMI’ın ayırt edici özelliklerinden biri de budur. Üzerinde uygulama yapabileceğiniz simülasyon araçları, walkthrough’lar, toolkitler ve quizler ile zenginleştirilmiş program, profesyonel hayatta büyük bir fayda sağlıyor.

Sürekli Eğitim İmkanı: 3 saat süren sınavın sonunda süresiz bir sertifika alıyorsunuz. Dahası, dijital pazarlama gibi dinamik, standartları çok hızlı değişen ve bilginizi sürekli güncellemeniz gereken bir alanda kursu tamamladıktan sonra da DMI içerik kütüphanesi ile yeni güncellemeleri takip edebiliyorsunuz.

Alınan bu sertifika eğitimi dünyanın her yerinde iş fırsatı yaratıyor. Ayrıntılı bilgi için 2020 yılında yaptığımız webinarı izleyebilirsiniz:

 

 

 

*Ücretlendirme Temmuz 2023 itibariyle geçerlidir. Güncel ücretlendirme için lütfen web sitesini ziyaret edin.

 

 

 

3. İspanyolca- Cervantes Dele Diploması

 

 

İspanyolca, Çince ve İngilizce’den sonra dünyada en çok konuşulan üçüncü dildir. 400 milyon’dan fazla insanın anadili olan ve 44 ülkede konuşulan İspanyolca, aynı zamanda ABD’de İngilizce’den sonra en çok konuşulan dil olma özelliğine de sahip.

 

Bu nedenle, yurtdışında (ABD, Latin Amerika) müşteri ilişkileri, tedarikçi ilişkileri olan şirketler için bu dili bilmek büyük avantaj olacaktır. Çünkü gelişen Latin Amerika ekonomisi ve ABD düşünüldüğünde ticaret hacmini genişletmek isteyen yatırımcıların, zengin kaynaklara sahip Latin Amerika pazarını tercih etmesi oldukça doğaldır.

 

Cervantes Enstitüsü, 1991 yılında İspanyol Devleti tarafından İspanya’nın ve İspanyolca konuşan diğer ülkelerin dillerini ve kültürlerini öğretmek ve tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Enstitünün merkezi, enstitüye adını veren büyük edebiyatçı Miguel de Cervantes’in doğum yeri olan Madrid’de (Alcala de Henares) bulunmaktadır.

 

DELE Diplomaları ise İspanya Eğitim ve Meslek Öğretim Bakanlığı tarafından verilen İspanyolca bilgisi konusunda uluslararası sertifika veren kurslar arasında resmi olan tek programdır. DELE’nin açılımı Yabancılar İçin Yeterlilik Diploması’dır ve sınavlarını İstanbul’da Cervantes Enstitüsü yapmaktadır. İşte yurtdışı kariyerinize büyük katkıları olacak uluslararası geçerli sertifika programları ve güncel ücretleri*:

 

A1 seviyesi: 1000 TL

A1- Escolar seviyesi: 1000 TL

A2 seviyesi: 1100 TL

A2/B1- Escolar seviyesi: 1300 TL

B1 seviyesi: 1300 TL

B2 seviyesi: 1400 TL

C1 seviyesi: 1600 TL

C2 seviyesi: 1800 TL

 *Ücretlendirme Temmuz 2023 itibariyle geçerlidir. Güncel ücretlendirme için lütfen web sitesini ziyaret edin.

 

 

 

4. Almanca- Goethe Institut Sertifika Sınavı

 

 

Goethe Enstitüsü, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren bir dil ve kültür kurumudur. Tam da bu nedenle yurtdışında çalışma fırsatı bulmak açısından Goethe Enstitüsü’nün yeterlilik sertifikasına sahip olmak kariyeriniz açısından büyük bir avantajdır.

 

A1 seviyesinden C2’ye kadar yeterlilik bilginizi ölçen sınavlar ilr uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almaya hak kazanırsınız.

 

Dünyanın en önemli ikinci bilim dili olan Almanca’yı bilmek kariyerini bilim alanında geliştirmek isteyen bireyler için çok önemlidir. Çünkü Almanya, araştırma ve geliştirme alanında dünyada üçüncü sırada yer alır ve yabancı bilim insanlarına araştırma bursları verir.

 

Almanya İstihdam Daire Başkanı’nın  Ağustos ayında, Almanya’nın iş gücünün tükendiğini ve 400.000 göçmen çalışana ihtiyaç duyduğunu ifade etmesi de Almanca öğrenmek ve dil sertifikası almak için oldukça iyi bir neden. 

 

Sertifika sınavlarını yetişkinler ve gençler olarak ayıran enstitünün sınav ücretlendirmesi gençler kategorisinde A1’den B2 seviyesine kadar 600TL ile 2000TL arasında, yetişkinlerde ise 3500TL ile 6150TL arasında değişkenlik göstermektedir.*

 

Sertifika sınav ücreti şehirden şehire değişmekte olup, son 6 ay içinde enstitü bünyesinde herhangi bir dil kursuna katıldıysanız indirimli fiyattan ücretlendirilir.

 

*Ücretlendirme Temmuz 2023 itibariyle geçerlidir. Güncel ücretlendirme için lütfen web sitesini ziyaret edin.

 

 

 

A SEVİYE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

 
 

5. VFX TasaA SEVİYE ALMANCA EĞİTİMİ

VFX (Visual FX) görsel efektler anlamına gelmektedir. VFX sanatçısı, kurgulanmış dijital görüntülerin film, televizyon ve konsol oyunlarındaki canlı aksiyonlara entegrasyonunu yapan kişidir.

 

Canavarlar, uçsuz bucaksız kalabalıklar, dublörler vb. üretmek için en son teknolojiyi kullanan VFX sanatçılığı, geleceğin dijital yaşamını şekillendiren önemli mesleklerden biri haline geldi bile.

 

LinkedIn Learning bünyesindeki 12 saatlik VFX Keying: Master Kursu, görsel efektlerin abc’si olan mavi ve yeşil ekranlar konusunda uzmanlık kazandırmayı amaçlıyor.